Hilmi Özbay

Hilmi Özbay

1945 yılında Malkara Tekirdağ’da doğdu. 1959’da ilkokulu bitirdi ve Kepirtepe İlköğretmen Okulu sınavlarını kazandı. 1962 yılında İstanbul Çapa İlköğretmen Okulu resim semineri sınavlarını kazandı. İlhami Demirci, Selahattin Taran, Hidayet Gülen ve Enver Naci Gökşen'in öğrencisi oldu. 1965-1971 yıllarında ilkokul öğretmenliği yaptı. 1971-1974 İstanbul Atatürk Eğitim enstitüsü Resim Bölümünde okudu ve mezun oldu. 1974-1978 yılları arasında Çorum İlköğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsünde Resim Öğretmeni olarak çalıştı. 1978 yılında Samsun Eğitim Enstitüsü ve Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümüne atandı.

1982 yılında yüksekokulların üniversitelere bağlanmasıyla On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 1983’te lisans düzeyinde eğitimini tamamladı. Öğretim üyeliğine yükseltilmek üzere başvuruda bulundu.

1988’de Mimar Sinan Üniversitesinde kurulan jürice sanatsal çalışmalarının yeterli bulunması sonucu yardımcı doçent oldu. 1988-1992 yılları arasında Resim-İş Bölüm başkanlığı görevini yürüttü ve Ankara DGS Galerisinde iki kez Bölüm Sergisinin açılmasını gerçekleştirdi.

Eserlerinde ana tema kadındır. Bugüne kadar 48 kişisel resim sergisi açtı. 400 civarında karma ve yarışmalı grup sergilerine katıldı. 70 civarında eseri yurt dışı özel, 600 civarında eseri de yurt içi özel ve kamu kuruluş koleksiyonlarında bulunmaktadır.

Ağustos 2013’te vefat etti.