Hilmi Fırat

Hilmi Fırat

(1919_1980)1919 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1938 yılında girdiği Deniz Harp Okulu’ndan 1940 yılında Asteğmen rütbesi ile mezun olmuştur. Mezunuyeti müteakip muhriplerde branş subaylığı, bölüm amirliği ve Deniz Harp Okulu Sınıf Subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1949 yılında Deniz Harp Akademisi’nden mezun olmuştur. Daha sonra sırasıyla TCG Gaziantep Komutanlığı, II.Muhrip Filotilla Komodorluğu ve çeşitli karargah görevlerini müteakip 1964 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir. Bu rütbede Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Afmed Karargah Teşkilat Daire Başkanlığı, Harp Filosu Komutan Vekilliği görevlerinde bulunmuş ve 1967 yılında Tümamiralliğe terfi etmiştir. Koramiral olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı ve Donanma Komutanlığı görevlerini deruhte etmiş ve müteakiben 1974 yılında Oramiralliğe terfi etmiştir. Oramiral olarak 1974 -1977 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini deruhte etmiştir. 1977 yılında emekli olan Oramiral Hilmi Fırat, 1977 – 1980 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinde bulunmuştur. Oramiral Fırat evliydi. Emekli Oramiral Fırat, 10 Nisan 1990 tarihinde vefat etmiştir.