İsmail Hakkı Baltacıoğlu

İsmail Hakkı Baltacıoğlu

(1889 - 1 Nisan 1978): Yazar. İstanbul’da doğdu. Vefa İdâdîsi’ni (1903), İstanbul Üniversitesi Tabiiye Bölümünü (1908) bitirdi. Dârülmuallimînde hat ve pedagoji dersleri verdi. İstanbul Üniversitesinde pedagoji profesörlüğü, dekanlık ve rektörlük yaptı. Afyon ve Kırşehir’den milletvekili seçildi (1942, 1946). Ankara’da öldü.

Sosyoloji, psikoloji, sanat, eğitim, felsefe ve edebiyat alanlarında yüze yakın eser verdi. Yeni Adam dergisini çıkardı (1 Ocak 1934).

Hikâyeleri: Yalnızlar (1942). Romanı: Batak (1942). Oyunları: Ölüler (1939), İnanmak (1939), Sait Çelebi (1939), Hayvanlar (1939), Akıl Tâciri (1940), Kafa Tamircisi (1940), Andaval Palas (1940), Kütük (1946), Dolap Beygiri (1949), Karagöz Ankara’da (1949), Küçük Şehit (1961). Hatıraları: Hayatım (1998). Sanat üzerine: Yazının Usûl-i Tedrisi (1924), Demokrasi ve Sanat (1931), Tiyatro (1941), Karagöz Tekniği ve Estetiği (1942), Türklerde Yazı Sanatı (1958), Türk Plastik Sanatları (1971).

Necmettin Tozlu: İ. Hakkı Baltacıoğlu’nun Eğitim Sistemi Üzerine Bir Araştırma (1989).