Kayıkçı Kul Mustafa

Kayıkçı Kul Mustafa

(XVII. yüzyıl): Saz şairi. Gençliğinde Garp Ocaklarında Murad Reis’in yanında bulunduğu için "Kayıkçı" lâkabını aldı. Şiirlerinde Osmanlı sultanlarından II. Osman ile IV. Murad, Murad Reis ve İran Şahı I. Abbas’ın adı geçer. Devrin tarihî olayları üzerine de şiirler söyledi. IV. Murad’ın Bağdat kuşatması sırasında şehit düşen Genç Osman için okuduğu destanı meşhurdur. Halk zevkine bağlı, sade ve tabiî bir dille söylediği şiirlerini M. Fuat Köprülü yayınladı (1939).