Kenan Yılmaz

Kenan Yılmaz


Kenan Yılmaz, 1900 yılında Erzincan’ın Horan köyünde doğdu. Erzincan Askerî Rüştiyesine devam ettiği sırada Erzincan’ın işgali üzerine ailece Kayseri’ye taşındı. Önce, Maliye Meslek Okulunu bitirdi, daha sonra Ankara Hukuk Fakültesi’nden diploma aldı.

Maliye Meslek Okulu’nda hukuk dersleri öğretmenliğinde bulundu. 1 Ekim 1917’de Kayseri Tahrirat Kalemi 2. Mümeyyizliğine atandı. Bir hafta sonra Kayseri Encümeni Liva İstatistik Katipliği’ne terfi etti. 12 Aralık 1917’de Kayseri Muhasebe-i Hususiye Merkez Katipliği’ne, 9 Temmuz 1922’de Kayseri Muhasebe-i Vilayet Merkez Başkatipliği’ne, 14 Ekim 1923’te Çeşme Mal Müdürlüğü’ne, 14 Temmuz 1925’te Amasya Muhasebeciliği’ne, 11 Nisan 1926’da Çorum Vilayeti Muhasebeciliği’ne atandı.

17 Nisan 1927’de Maliye Bakanlığı Varidat İkinci Şube Müdürlüğü’ne, 18 Kasım 1929’da aynı yerin Birinci Şube Müdürlüğü’nde görevlendirildi. 6 Haziran 1932’de İzmir Defterdarlığı’na, 17 Eylül 1935’te Varidat Genel Müdürlüğü’ne, 25 Temmuz 1936’da Mali Tetkik Heyeti Üyeliği’ne, 7 Temmuz 1943’te Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı’na atandı. 30 Mayıs 1950’de Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı’na yükseldi. Sivil memuriyetten bu makama yükselen ilk ve bugüne kadar son müsteşardır.

Bu görevde iken IX. Dönem ara seçimlerinde Demokrat Parti’den Bursa Milletvekilliği’ne seçildi. 1 Kasım 1953’te II. Menderes Hükümeti’nde Milli Savunma Bakanlığı’na getirildi. 17 Mayıs 1954’te Bakanlıktan istifa etti. X. ve XI. Dönemlerde de yine Bursa Milletvekili seçildi. 27 Mayıs Müdahalesinde tutuklanarak Yassıada’ya gönderildi.

Kenan Yılmaz, Yüksek Adalet Divanı’nca yargılandığı sırada 5 Ağustos 1961’de vefat etti.