Mahmud Muhtar Katırcıoğlu

Mahmud Muhtar Katırcıoğlu


Mahmut Muhtar Paşa (Soyadı Kanunu sonrasında Mahmut Muhtar Katırcıoğlu), İstanbul’da doğdu. İzmir Valiliği, Bahriye Nazırlığı ve çeşitli devlet görevlerinde bulunan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri devlet adamıdır. 93 Harbi Kafkas Cephesi komutanı ve Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın oğludur.

1885 yılında Harbiye’ye girdi daha sonra Almanya’ya gönderilerek 1888 yılında Metz Harbiyesi’ni bitirdi. Teğmen olarak Prusya Ordusu’nda görev aldı, İstanbul’a döndüğünde Harbiye’de Erkanı Harbiye’nin Görevleri dersini okuttu.

1897 Osmanlı-Yunan Savaşında Albay rütbesiyle Veletsin, Çatalca ve Dömeke Savaşları’nda bulundu, 1900 yıllarında Fransız Büyük Manevralarında Osmanlı Devleti’ni ve orduyu temsil etti. Aynı yıl Piyade dairesi İkinci Başkanlığı’na getirildi. 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanında sonra birinci ferik rütbesi ile Hassa Ordusu Birinci Fıkra Komutanlığı’na tayin edildi, 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılmasında başarılar gösterdi.

17 Eylül 1909 tarihinde İzmir Valiliği’ne atandı, 2 Ekim 1910 tarihinde Bahriye Nazırlığına getirilerek valilik görevinden ayrıldı. 1912 yılı ortalarında Bahriye Nazırlığı’na getirildi, Balkan Harbinde Trakya Şark Ordusu’nun sağ taraf 3.Ordu Komutanlığı’nda bulundu, fakat yaralandığı için istifa etmek zorunda kaldı. 1913 yılında Berlin Büyükelçiliği’ne tayin edildi.

1917 yılında bütün görevlerinden istifa ederek İskenderiye’de dinlenmeye çekildi. Paşa 1935 yılında Napoli’ye giderken yolda öldürüldü.

Mahmut Muhtar Katırcıoğlu’nun tarih ve politika konularında çeşitli eserleri bulunmaktadır. Ruzname-i Harp (Savaş Takvimi), Maziye Bir Nazar (Geçmişe Bir Bakış), Acı Bir Hatıra, Fransızca olarak La Turquie (Türkiye), L’Allemagne (Almanya), Evenements d’Orient (Şark Olayları) bunlardan bazılarıdır.