Mehmet Ozan Sungurlu

Mehmet Ozan Sungurlu

1935 yılında Gümüşhane’de doğan Ozan Sungurlu 1964 yılında İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu. Kariyerine saha jeoloğu olarak MTA’da başlayan Sungurlu, 1969 yılında TPAO’da görev aldı. Bir araştırıcı olarak teknik bilgisini ve saha deneyimleri ile halkın jeolojik sorunlara karşı geliştirdiği inançlar arasındaki ilişkiyi sorgulayan Sungurlu, 1987’de TPAO’nun başkan vekilliğine atandı. 1990 yılında bir trafik kazası sonucu yaşamını kaybeden Ozan Sungurlu ya TÜBİTAK tarafından 1991 senesinde "Türkiye’ de yerbilimlerinin gelişmesi ve uluslararası düzeye ulaşmasına neden olan araştırmaları, üniversitelerle yakın işbirliği içinde TPAO’ nun başlattığı teşvik ve çalışmaları neticesinde ülkemizin petrol ve doğalgaz üretiminin önemli ölçüde artmasına önayak olan çalışmaları nedeni ile "Tübitak Hizmet Ödülü" ile ödüllendirilmiş idi.. Türkiye’de bir çok jeoloğun yetişmesini sağlayan Sungurlu adına, Türkiye Petrolleri adına konulmuş Ozan Sungurlu Vakfı çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye Jeologlar Derneği Başkanı Mehmet Özkanlı ise Ozan Sungurlu’nun bu mesleğin duayenlerinden biri olduğunu belirterek "Bu, bizim için son derece gurur verici bir olay. Bir Türk’ün üstelik de gerçek anlamıyla haketmiş birinin böyle bir yerde isminin geçmesi, onun adına böyle bir ödülün konması, bir takım değerlere her yerde sahip çıkıldığını gösteriyor" şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Profesör Dr. Naci Görür ve Profesör Dr. Celal Şengör 5. Ocak.1991 tarihinde Cumhuriyet gazetesi Bilim ve Teknik dergisi Bilim Portre sayfasında Büyük bir Doğa Bilimci başlıklı makalelerinin bir yerinde Ozan Sungurlu için yerbilimlerine karşı duyduğu olagünüstü ilgi, sahip olduğu olagünüstü zeka ve kavrama gücü ile birleşince kendisini Türkiye’ nin yetişdirdiği en büyük jeoloğu kıldı. Karşılaştığı jeolojik problemleri, modern teoriler ışığında eleştirel akılcı yöntemler ile çözdü veya çözmeye uğraştı. Hiç şüphesiz Türkiye’ nin jeolojik yapısını en iyi tanıyan ve anlayan kişi oldu. Türkiye’deki genç jeologlar için örnek bir model oluşturmuş ve onların ufkunu genişletmelerine olanak sağlayacak uluslararası eğitim, araştırma platformunun yerleşip gelişmesine öncülük etmiştir. Uluslararası şirketlerin Türkiye’de yatırım yapmasına fırsat tanıyan Sungurlu AAPG ile TPAO arasında işbirliği başlamasına önderlik yaptı ve genç jeologların uluslararası toplantılara katılımını sağladı. Amerikan, Kanada Uluslararası Jeologlar Birliği her yıl kendi ülkelerinden bir jeolog adına, birliğe mensup bir ülkenin jeoloğuna "yılın jeoloğu"olarak ödül verirken, bu kez aldığı yeni bir kararla, 20 yıl müddetle biri kendi ülkelerinden; ikisi de yabancı ülkelerden olmak üzere hayatta olmayan üç değerli jeolog adına ödül koymaya karar verdi. Böylelikle Ozan Sungurlu ölümünden 10 yıl sonra, Amerika’da dünyaca en ünlü iki jeologdan biri olarak seçilmiştir. Bundan sonra 20 yıl boyunca, dünyanın önde gelen jeologlarına verilecek şeref ödülleri "Ozan Sungurlu" adını taşıyacaktır