Mithat Atabay

Mithat Atabay

1964 yılında Nallıhan’da doğdu. İlk ve ortaokulu Nallıhan’ın Sarıyar kasabasında okudu. Lise eğitimini Ankara’da Meteoroloji Meslek Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden 1988 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim dalında "Çok Partili Dönemde Bir Muhalefet Partisi: Millet Partisi (20 Temmuz 1948-27 Ocak 1954)" teziyle 1991 yılında bilim uzmanlığı (master) aldı. 1999 yılında "II. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Milliyetçilik Akımları" teziyle doktarasını tamamladı. Devlet Meteororoloji İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. 1991 yılında Başbakanlık DMİ Uzmanı oldu. Eğitim amacıyla Helsinki ve Paris’e gitti. 18 Mart 2002 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak atandı. Aynı Üniversite’de Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı (2002-2003), Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdürlüğü (2006-2008), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı (2006-) yaptı. Havacılık ve meteoroloji alanında; "Aeronatik Meteoroloji", "Türbülans ve Açık Hava Türbülansı", "Dağ Dalgaları" ve "Tahmin Metotları", "Mikroburst", "Yeni Aeronatik Kodlar", "Rüzgar Sheari" kitapları bulunmaktadır. Tarih alanındaki kitapları ise şunlardır: "Dünden Bugüne Silopi" (2001), "Atatürk ve Meteoroloji" (2002), "Birinci Dünya Savaşı Sırasında Almanların Osmanlı Topraklarında Kurduğu Askeri Meteoroloji Teşkilatı ve Buna Ait Bir Rapor" (2002), "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" (Z. Günal’la birlikte, 2004), "Aydınlanma Çağı ve Avrupa" (2004), "II.Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Milliyetçilik Akımları" (2005), "Çanakkale Kahramanları 1915" (Mete Tuncoku ve M. Kemal Tutkun’la birlikte), "Çanakkale Şehitlikleri" (Muhammet Erat’la birlikte, 2009), "Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi I Milli Mücadele Dönemi" (2009) Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı dergisinin 2006-2008 arasında editörlüğünü yaptı. Maurice Larcher’in "Büyük Harpte Türk Harbi Çanakkale Seferi" (2008) ve Victor Rudenno’nun "Gelibolu Denizden Saldırı" (2009) kitabının editörlüğünü yaptı. Çanakkale Savaşları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile düşünce tarihi konusunda yayımlanmış bilimsel makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.