Mustafa Karaoğlu

Mustafa Karaoğlu

1913 yılında Selanik’te doğdu. 1938­-1939öğrenim yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitir­dikten sonra Samsun’da stajyer hâkim olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde hâkim ve savcılık, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı ve Şube Müdürlüğü, Yargıtay Raportörlüğü, Ankara Hâkimliği ve Yargıtay Üye Yar­dımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra, 15.8.1960’ta Danıştay Üyeliğine atanmıştır. Danıştay Genel Kurulunca 7.10.1968 tarihinde Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine seçilmiştir. Karaoğlu, bu görevi sürdürmekte iken 23.3.1973’te vefat etti.