Pierre Corneille

Pierre Corneille

(1606 - 1684): Fransız oyun yazarı. Rouen’de doğdu. Rouen Cizvit okulunmda okudu. ’Soylu’ bir ailenin oğlu olmasına rağmen Fransızlar için büyük değer taşıyan ’de’ ekini kullanmadı. Bir süre avukat olan babasının yanında çalıştı. Sonra tiyatroya geçti. Önce Mélite adlı komediyi yazdı. Eserin ilgi görmesi üzerine komedi yazmayı sürdürdü. Asıl ününü Le Cid (1636-1637) adlı oyunuyla sağladı. Paris’te öldü.

Corneille, tragedyanın ustası olarak kabul edilir. "Akla uygunluk" ve "üç birlik" gibi kaidelerin dışında klasik tiyatronun kurallarına uymaktan kaçınmıştır.

Türkçeye çevrilen eserleri: Le Cid (5 perdelik manzum tragedya, Ahmed Midhat, 1890; Prof. Nedim M. Yüzak, 1961, 1974) Seyyid (İsmail Hâmi Danişmend, 1938), Horas (Mehmed Ali Tevfik, 1927), Nikomed (Kâzım Nami Duru, 1927; İ. H. Danişmend, 1938), Sinna (5 Perdelik tragedya, İ. H. Danişmend, 1938).