Selçuk Dumanoğlu

Selçuk Dumanoğlu

1953’te İstanbul’da doğdu. 1977’de İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü, Resim Ana Sanat Dalında lisans eğitimini tamamladı. 1987 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümüne resim okutmanı olarak atandı.

1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. 1992’de ise aynı fakültede yardımcı doçent oldu. 1993 yılında aynı fakültenin bölüm başkanlığına getirildi. Kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı. Eserleri yurt içinde ve yurt dışında koleksiyonlarda bulunmaktadır.

Tuvallerinde karadeniz insanlarının folklorik danslarına rastlanmaktadır. Rahat fırça vuruşlarının yanı sıra lekesel tekniği de kullanmaktadır. Resimlerinde kullandığı mavi ve laciverdin yoğunluğunun yanı sıra, yörenin yeşili de dikkat çekmektedir. Hâlen aynı fakültede öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.