Sıtkı Şekip ÇOPUROĞLU

Sıtkı Şekip ÇOPUROĞLU

1329 (1913) yılında Birecik’te doğan Çopuroğlu, 1935 yı­lında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Mali­ye Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde kamu hizmetine başlamıştır. 1942 yılında Lozan Üniversitesinden hukuk lisans diploması alan Çopuroğlu daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde bulunmuş ve1950­-1970yılları arasında Maliye Bakanlığı Merkez Müşavir Avukatlığı ve Merkez Muhakemat Müdürlüğü yaptıktan sonra, 1970 yılında Anayasa Mahkemesince Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 27.3.1975 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine seçilen, 13.7.1978’de emekliye ayrılan Çopuroğlu, 22.1.2001 tarihinde vefat etmiştir.