Yunus Güneş

Yunus Güneş

1950 yılında Bingöl’de doğdu. Yüksek Öğrenimini İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümünde gördü. 1971 yılında Kırşehir Merkez Kale Ortaokulunda resim öğretmenliğine, yaklaşık üç yıl sonra da İstanbul Kasımpaşa Lisesi resim öğretmenliğine atandı. Bu görevi 1977’ye kadar sürdürdü. Ardından mezunu olduğu İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü, Resim İş Öğretmenliği Bölümüne öğretim üyesi olarak atandı. Perspektif, teknik resim ve özgün baskı dersleri verdi. Akademik çalışmalarını ve sanat, kültür etkinliklerini; öğretmenlik yaparak gerçekleştirdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Anlatım Resimleri – Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun Taş Baskıları” başlıklı tezle yüksek lisans; Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Grafik Ana Sanat Dalında, 1988 tarihinde doktoraya eş değer sanatta yeterlik diplomalarını aldı. YÖK tarafından 1995 yılında yardımcı doçentliğe atandı.

Bu görevde 25 yıl 5 ay çalıştıktan sonra 1997 tarihinde emekli oldu.

Bir yıl Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında öğretmenlik yaptı. Kısa bir süre Londra’da sanatsal ve kültürel gözlemde bulundu. Sanat eğitimciliğini yürütürken ve sanat ve kültür konulu araştırma ve incelemelerde bulundu. "Zeynelli Albümü", "Anlatılmaz Masallar", "İstanbul Resimleri" adlı seri eserlerden başka, çeşitli başlıklı ve incelemelere dayalı baskı resimler yaptı. Araştırma ve incelemelerinin bir bölümünü tez, teksir ders notu, gazete ve dergi makaleleri, sempozyum bildirileri tekniğinde yazdı. Özgün baskı teması ağırlıklı olmak üzere ondan fazla kişisel sergi açtı, gruplara ve karma sergilere katıldı. İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi bünyesinde özgün baskı çalışmaları yaptı. Geleneksel özgün baskı teknikleri kullanarak uluslararası etkinliklere katıldı. Ekslibris dalında üç ödül aldı. Halk imeceleri yönetti, imece mektupları yazdı.

İstanbul Ekslibris Derneği üyesi oldu. Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde, doçent olarak görevine devam etmektedir.

Ödüller:

Hacettepe Üniversitesinin düzenlediği uluslararası ekslibris yarışmasında Onur Ödülü (2003)

Begrad’da Balkan Kult kurumunun düzenlediği ekslibris yarışmasında Belçikalı Martin Bayens ile ortak olarak üçüncülük ödülü (2007)

Hacettepe Üniversitesinin düzenlediği uluslararası ekslibris yarışmasında Hüseyin Bilgin Özel Ödülü (2007)