Zeynep Kavlak

Zeynep Kavlak

11.10.1953 tarihinde Keskin’de doğdu. Gülveren Lisesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1976 yılında mezun oldu. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünde memurluk görevinde bulunmuş, 27.02.1979 tarihinde Danıştay Yardımcısı ünvanıyla mesleğe başlamış, 14.05.1981 tarihinde görev ünvanı Danıştay Tetkik Hakimi olarak değişmiştir. 13.06.1995 tarihinden itibaren Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapmış, 06.02.1996 tarihinde Danıştay Savcılığına atanmıştır. 19.06.2001 tarihinde Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirilen KAVLAK, 19.01.2005 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir.