Belediye başkanları

Sabri Uğur

Sabri Uğur

Sabri Uğur 1958 Yılında Balıkesir’de doğdu. İlkokulu 6 Eylül ve Dumlupınar İlkokullarında okudu. Ortaöğrenimini Balıkesir Ortaokulu

Sami Öznur

Sami Öznur

1926 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 6 yaşında iken babasını kaybetti. Daha ilkokul sıralarında öğrenci iken, okul zamanları dışında

Sebahattin Akkaya

Sebahattin Akkaya

1951 yılında Senirkent’de doğdu. İlk, Orta ve Liseyi Burdur’da bitirdi. Bursa Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü ve Anadolu Üniversitesi

Sebati Buyuran

Sebati Buyuran

Sebati Buyuran, 1949 yılında Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu ilçede, lise eğitimini Kayseri Lise

Selim Sadak

Selim Sadak

1954te Şırnak İdile bağlı Bafe köyünde doğdu. İlk ve Orta Öğrenimi İdilde tamamladıktan sonra Diyarbakır Eğitim Fakültesi Matematik

Serdar Atalay

Serdar Atalay

1970 yılında Bingöl’de doğdu. İlkokulu Atatürk ilkokulunda, Ortaokulu Merkez Ortaokulunda okudu. Lise öğrenimini ise Malatya Lisesi’nd

Seyit Torun

Seyit Torun

1968 yılında Ordunun Ulubey İlçesinde doğdu. İlk ve Orta tahsilini Ulubey’de, lise tahsilini Ordu’da tamamladı. Erzurum Atatürk

Suat Binici

Suat Binici

13 Ocak 1947 tarihinde Samsun’un Vezirköprü ilçesinde doğdu. Annesinin adı Semiha, babasının adı Fuat’tır. Akpınar İlköğretmen Okulundan mezun oldu...

Süleyman Dişli

Süleyman Dişli

1962, Sakarya ili Kamışlı köyünde doğdu. İlköğretimini Arifiye Neviye İlkokulunda, Orta ve Lise eğitimini Adapazarı’

Süleyman Sami Kepenek

Süleyman Sami Kepenek

1881 yılında Çanakkale’de doğdu. Babası, Çanakkale Belediye Başkanlarından Bigalı Ali Beyzade Mehmet Rasim Bey’dir...