Büyükelçiler

Gündüz Suphi Aktan

Gündüz Suphi Aktan

Diplomat ve yazar Gündüz Suphi Aktan 7 Ağustos 1941 tarihinde Safranbolu’da doğdu. 1962 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakü