Milletvekilleri

Hasan Erçelebi

Hasan Erçelebi

3 Mayıs 1955 tarihinde Denizli, Tavas’ta doğdu. Babasının adı Enver, annesinin adı Mevlüde’dir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak

Hasan Esat Işık

Hasan Esat Işık

Hasan Esat Işık, 1916 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra girdi

Hasan Fehmi Kinay

Hasan Fehmi Kinay

Hasan Fehmi Kinay, 3 Ekim 1964 tarihinde Kütahya’da doğdu. Babasının adı Nejdet, annesinin adı Muhibe’dir. Anadolu Üniversitesi İktisa

Hasan Kemal Yardımcı

Hasan Kemal Yardımcı

27 Nisan 1950’de Rize’de doğdu. Babasının adı Şevket, annesinin adı Saynur’dur. İnşaat Mühendisi, Sanayici ve Armatör; İstanbul D

Hasan Macit

Hasan Macit

Hasan Macit, 8 Kasım 1953 tarihinde Burdur, Kozluca’da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Mehriban’dır. Gönen İlköğretmen Okul

Hasan Murat Mercan

Hasan Murat Mercan

14 Ocak 1959 tarihinde Ağrı, Tutak’ta doğdu. Babasının adı Yaşar Nafiz, annesinin adı Ümmü’dür. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik F

Hasan Özdemir

Hasan Özdemir

Hasan Özdemir, 1 Ocak 1947 tarihinde Gaziantep, Oğuzeli’nde doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Hadice’dir. Ankara Polis Kolej

Hasan Şemi Ergin

Hasan Şemi Ergin

Hasan Şemi Ergin, 1913 yılında İstanbul, Gebze’de doğdu. 1933 yılında Kastamonu Lisesi’nden mezun oldu. 1936 yılında Ankara Hukuk Fak

Hasip Kaplan

Hasip Kaplan

1 Ocak 1954 tarihinde Şırnak’ın Harapşeref Köyü’nde doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Hanif’tir. İstanbul Üniversitesi Huku

Hatice Sabiha Görkey

Hatice Sabiha Görkey

1889 yılında İstanbul’un Üsküdar semtinde doğan Sabiha Görkey, şimdiki adı İstanbul Üniversitesi olan Darülfünun’un ilk me

Haydar Kemal Kurt

Haydar Kemal Kurt

Haydar Kemal Kurt, 5 Ağustos 1963 tarihinde Isparta, Yalvaç’ta doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Aşa’dır. İstanbul Üniv

Hayrettin Çakmak

Hayrettin Çakmak

Hayrettin Çakmak, 5 Şubat 1957 tarihinde Rize, İkizdere’de doğdu. Babasının adı Sabri, annesinin adı Asiye’dir. Bursa İktisadi ve Tic

Hazım Bozca

Hazım Bozca

Hazım Bozca Birinci dönem milletvekillerinden Halil Hilmi Bozca’nın oğlu olan Hazım Bozca 1911 yılında İstanbul’da da doğdu. İlk ve o

Hikmet Çetin

Hikmet Çetin

Hikmet Çetin 1937 yılında Lice, Diyarbakır’da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü mezu

Hikmet Erenkaya

Hikmet Erenkaya

Hikmet Erenkaya, 10 Ekim 1953 tarihinde Kocaeli’de doğdu. Babasının adı Cemal, annesinin adı Hatice’dir. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar