Ahmet Karayiğit

Ahmet Karayiğit

Ahmet Karayiğit 1923 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladı. 1943’de İstanbul

Celal Tevfik Karasapan

Celal Tevfik Karasapan

Celal Tevfik Karasapan 1899 yılında Medine (Suudi Arabistan)’de dünyaya geldi, İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da yaptı. Birinci Dünya

Erdoğan Bayık

Erdoğan Bayık

1937 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. Öğretmen Kâzım Bayık’ın oğludur. 1955’de Afyon Lisesi’ni 1958’de Yüksek Ziraaat Fak

Musa Kazım Karaağaçlıoğlu

Musa Kazım Karaağaçlıoğlu

1926 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. İlkokulu Afyonkarahisar’da, ortaokulu Konya’da, liseyi Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde oku

Mustafa Yılmaz İnceoğlu

Mustafa Yılmaz İnceoğlu

1918 yılında Emirdağ’ın Bağlıca Köyü’nde dünyaya geldi. İlk okulu Emirdağ’da, ortaokul ve liseyi Afyonkarahisar’da tamamladı. Lise

Orhan Civelek

Orhan Civelek

Orhan Civelek 1933 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. 1951’de m Afyon Lisesini, 1956’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi.

Y. Kemal Şenocak

Y. Kemal Şenocak

10 Kasım 1922 tarihinde Dazkırı’da dünyaya geldi. İlkokulu Dazkırı’da, Ortaokulu Burdur’da tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesine