Çağlar Keyder

Çağlar Keyder

Berkeley’de, Kaliforniya Üniversitesi’nde Ekonomi Tarihi alanında doktora yaptı. 1982’ye kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ders ver

Çaylak Tevfik

Çaylak Tevfik

(1843 - 1893): Yazar. İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Tevfik’tir. Çaylak adlı mizah dergisi yayınladığı için bu adla tanınır. Düz

Çelebizâde Âsım Efendi

Çelebizâde Âsım Efendi

(? - 1760): Şair, vak’anüvis. Küçükçelebizâde diye de bilinir. Müderrislik ve kadılık yaptı. 1723’te Damad İbrahim Paşa tarafından v

Çeşmizâde Mustafa Reşid Efendi

Çeşmizâde Mustafa Reşid Efendi

(? - 1770): Şair, tarihçi. İstanbul’da doğdu. Müderrislik yaptı. 1766’da Hâkim Mehmed Efendi’nin istifası üzerine vak’anüvisliğe ge

Çetin Akın

Çetin Akın

1965’te İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1988 yılında Denizcilik Yüksek Okulu’ndan uzakyol güverte zab

Çetin Altan

Çetin Altan

22 Haziran 1927 tarihinde İstanbul’da doğdu. Türk yazar, gazeteci, köşe yazarı, oyun yazarı ve eski milletvekilidir. Dedesinin babası Kırı

Çiğdem Sezer

Çiğdem Sezer

Doğumu: 6 Ağustos 1960, Trabzon İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünü bitirdi (1986). Yoz