Abaka Han

İlhanlı hükümdarı (Moğolistan 1234-Hamedan 1282). Cengiz Han’ın torunu ve İlhanlılar devletinin kurucusu Hulagu Han’ın oğlu olan Abaka Han, 1265’te babasının yerine tahta çıktı. Mikhael VII Palaiologos’un kızı Maria ile evlendi. Memluklar ve Kıpçaklarla savaştı. Hıristiyan devletlerle ve papayla dostluk kurmaya, Türk törelerini yaşatmaya ve sürdürmeye çalıştı.