Abbas Bin Ubade

Abbas Bin Ubade

Abbâs Bin Ubade Bin Nadle El-Ensârî El-Hazrecî. Hz. Peygamber’e Birinci Akabe’de biat eden on iki Medineliden biridir. İkinci Akabe’de de bulundu ve Hazreçlilere hitaben bir konuşma yaparak Resulullah’a biat etmenin, her ne pahasına olursa olsun onu düşmanlarına karşı savunmak manasına geldiğini, bunu yapamayacaklarsa biat etmemeleri gerektiğini onlara hatırlattı. Biattan sonra Medine’ye dönmedi, Hz. Peygamber ile birlikte Mekke’de kaldı. Peygamberden kısa bir süre önce hicret etti. Bu sebeple “Medineli muhacir” diye anıldı. Hicret’ten sonra muhacirlerden Osman Bin Maz’ûn ile kardeş ilan edildi. Bedir Savaşı’na iştirak etmeyen Abbas bin Ubade, Uhud Savaşı’na katılmıştı. Bu savaşta İslam ordusu bozguna uğradığı sırada, dağılan orduyu tesirli konuşması ile toplamaya çatıştı. Miğferini ve zırhını çıkarıp “Eğer Hz. Peygamber’imize bir şey olur da biz sağ kalırsak Rabb’imize karşı ileriye süreceğimiz hiçbir mazeretimiz yoktur!” diyerek düşman saflarına daldı ve sonunda şehit düştü.