Abbas Sabiri

Abbas Sabiri

Abbas Sabiri, (Tebriz, 1923 -1985 )

Tebriz’de yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Abbas Sabirî, önceleri medresede dinî tahsil görmüş, kısa bir süre de resmî mekteplerde okuduktan sonra ailesinin yoksulluğu sebebiyle tahsilini yarıda bırakarak ticaretle uğraşmaya başlamıştır. 1940’lı yıllarda Güney Azerbaycan’da meydana gelen millî hareket, onun da şiirlerinde, yaratıcılığında etkilerini göstermiştir. "Veten yolunda", "Azerbaycan" gibi gazetelerde şiirleri basılmış, hatta ders kitaplarında da yer almıştır.

1946’da bu millî harekatın şah kuvvetleri tarafından boğulması üzerine hapsedilmiş, bazı arkadaşları ölüm cezasına çarptırıldı. Bu sırada bazı eserleri kayboldu. Şair bu yıllarda halkının çekmiş olduğu sıkıntıları, gördüğü zulmü bir çok şiirinde ele almıştır. Abbas Sabiri, 1985’te 62 yaşında vefat etmiştir.