Abdikadir Bekimbet Ulı

Abdikadir Bekimbet Ulı

Abdikadir Bekimbet Ulı, (1860 – 1930)

Karakalpak halk şairlerinden biri de Abdikadir şairdir. Abdikadir Bekimbet Ulı 1860 yılında şimdiki Çimbay şehrine yakın Takjap köyünde doğmuştur. Burada yaşayıp, çalışıp 1930 yılında ölmüştür.

Abdikadir, çocukluğunda köyündeki Ayımbet ışan (Hoca) mescidinde okuyup tahsil görmüştür. Alişir, Nevayî, Mahtumkulı, Ejiniyaz ve Berdakın eserlerini, destan ve kıssa söylenişini iyice öğrenmiştir. Bu yüzden halk arasında ozan şair olarak tanınır.

O da çağdaşı olan şair Begjan gibi gündelik işçi olarak çalışıp gün geçirmiş; iş arayıp Kazakistan ve Harezm yurtlarını gezmiştir. Neticede halkın ağır hayat şartlarını yakından görmüş, adaletsizlik, zulüm ve yoksulluk hakkında pek çok şiir yazmıştır.

Abdikadir, Mahtumkulının şiirlerini yazmış, onun pek çok şirinin Karakalpakçaya aktarmış ve halk içinde söylemiştir. Ejinyaz ve Mahtumkulıdan pek çok şey öğrendiği, şiirlerinden anlaşılmaktadır.

Aşağıdaki şiirler, Edebiyat Hrestomatiyası (Bilim Baspası, Nökis, 1998, s. 240-244) adlı ders kitabından alınmıştır.