Abdullah Bin Amr Bin Haram

Abdullah Bin Amr Bin Haram

Ebû Câbir Abdullah Bin Amr Bin Haram El-Ensârî Es-Selemi. Uhud Savaşı’nda ilk şehit düşen sahabe. Benî Seleme kabilesinin ileri gelenlerinden olduğu için İkinci Akabe Biatı’nda Berâ Bin Marûr ile birlikte kabilesini temsil etti. Bedir Savaşı’na katıldı. Uhud Savaşı başlamadan önce oğlu Câbir Bin Abdullah’ı yanına çağırdı ve bu savaşın ilk şehitlerinden biri olacağını ümit ettiğini söyleyerek geride bırakacağı altı kızına bakmasını ve borçlarını ödemesini vasiyet etti. Henüz Uhud’a varmadan, münafıkların reisi olan Abdullah Bin Übey Bin Selûl İslam ordusunun üçte birini teşkil eden kendi adamlarını geri çekince, Abdullah Bin Haram, Hz. Peygamber’den ayrılmamalarını söylediyse de münafıklar onu dinlemediler. Bunun üzerine Abdullah onlara beddua ederek Müslümanların yanına döndü. Savaş başladıktan az sonra da şehit düştü. Mekkeli kâfirler burnunu, kulaklarını ve diğer uzuvlarını kestiler. Bu savaşta yeteri kadar kefen ve kabir bulunamadığı için naaşı eniştesi Amr Bin Cemûh ile aynı kabre kondu. Aradan kırk altı sene geçtikten sonra sel yatağına yakın olan kabirleri başka bir yere nakledilmek üzere açıldığı zaman, bu iki sahabenin cesetlerinin hiçbir değişikliğe uğramadan gömüldükleri gibi durduğu görüldü.