Abdullâh b. Zübeyr

Abdullâh b. Zübeyr

Zübeyr bin Avvam’ın oğludur. Annesi Esma binti Ebubekir Sıddîk’dır. Hicretden yirmi ay sonra doğdu. İsmini, Resulullah Efendimiz koydu. Cesur, kuvvetli ve kahraman bir kişiydi. Geceleri ibadet eder, gündüzleri oruç tutardı. Tunus harbinde, 120 bin düşman askeriyle 20 bin İslam askeri savaşırken, düşman kumandanı Cercîr’i öldürerek zafere sebep oldu. Cemel Vak’asında, Hazreti Ali’ye karşıydı. Yezid’e biat etmedi. Dokuz sene Mekke’de halife oldu. Yemen, Irak ve Horasan elinde idi. Abdülmelik’in kumandanı Haccac bin Yusuf, 72 yılında Mekke’yi muhasara ile tahrip etti. Abdullah b. Zübeyr, 73 [m. 692] de alnına gelen mancınık taşıyla yaralandı ve şehit edildi. Annesi Haccâc’ın karşısına çıkıp acı ve doğru sözler söyledi. Tahrip olan Kabe’yi ve türbe-i nebevîyi tamir etti. Şehit edildikden sonra, Abdülmelik bin Mervan, Kabe’nin bir duvarını yıktırıp, Haceri esvedi eski yerine koydurdu. Bugünkü Kabe’nin üç duvarı Abdullah b. Zübeyr, bir duvarı Abdülmelik bin Mervan yapısıdır.