Ahmet Han

İlk Afgan hükümdarı (öl. Murgab, Kandehar yakını 1773). Nadir Şah’ın hizmetinde çalışan Ahmet Han, şah ölünce kendini kral ilan ettirdi (1747). Afgan Krallığı’nı kurarak, topraklarını Amuderya’dan İndus’a, Horasan’dan Tibet’e kadar genişletti.