Anthony D. Smith

Anthony D. Smith

1933’de doğdu. İngiltereli sosyolog, milliyetçilik üzerine çalıştı. ’Milliyetçilik sosyolojisi’nin 1970’lerden sonraki en önemli yazarlarındandır. London School of Economics’de ders veren Smith’in diğer eserleri şunlardır: Theories of Nationalism (1971), Nationalism in the Twentieth Century (1979), The Ethnic Revival’ (1981), Ethnic Origins of Nations (1986).