Ayşe Emre

1970 yılında Balıkesir Havran’da doğdu. 1987 yılında Robert Kolej’i bitirdi. 1990 yılında Glasgow ve Kuopio Üniversitelerinde, 1991 yılında Dundee Ninewells Üniversitesi’nde kardiyoloji bölümlerinde çalıştı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nden ikincilikle mezun oldu. 1997 yılında kardiyoloji uzmanlığını, 2002 yılında kardiyoloji dalında üniversite doçenti unvan ve yetkisini aldı. 2003 yılında "östrojen reseptör-alfa IVS 1-401 CC genotipi saptanan ve anjiyografik koroner arter hastalığı bulunan postmenopozal kadınlarda hormon replasman tedavisinin plazma lipoproteinleri ve apolipoproteinleri, endotel fonksiyonu ve miyokard perfüzyonu üzerine etkisi" başlıklı çalışmasıyla Türk Kardiyoloji Derneği Genç Araştırmacı ikincilik ödülünü kazandı. Aynı yıl Cleveland Kliniği Kalp Merkezi’nde (Ohio, A.B.D.) "kardiyak görüntüleme" bölümünde çalıştı. Amerikan Kardiyoloji Koleji’nin üyesi olup, halen Türk Kardiyoloji Derneği Nükleer Kardiyoloji Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Uzmanlık alanı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı 100’ü aşkın yayını bulunmaktadır.