Bergamalı Kadri

Bergamalı Kadri

(XVI. yüzyıl): Müyessiretü’l-Ulûm adlı Anadolu sahasında yazılmış ilk Türkçe gramer kitabının müellifidir. Bergama’da doğduğunu ve İstanbul’a giderek eserini 1530’da Kanunî Sultan Süleyman’ın sadrazamı İbrahim Paşa’ya sunduğunu eserinden anlıyoruz.

Müyessiretü’l-Ulûm’da XVI. yüzyıl Anadolu Türkçesinin grameri sistemli bir şekilde verilmiştir. Bu sistem şimdi de geçerliliğini koruyacak bir sağlamlıktadır. Eseri, Besim Atalay transkribe dizin ve tıpkıbasım olarak yayınladı (1946).