Dürrizade Abdullah Efendi

Dürrizade Abdullah Efendi

Türk din adamı (İstanbul 1769-ay.y. 1828). Şeyhülislâm Mehmet Arif Efendi’nin oğlu olan Dürrizade Abdullah Efendi, Galata kadısı (1793), İstanbul kazaskeri (1800), Anadolu kazaskeri (1801) oldu. Kabakçı Mustafa ayaklanmasından sonra, ayaklanmacıların hükümet işlerine karışmayacağını ve devletin de onlara dokunmayacağını karara bağlayan 31 Mayıs 1807 hüccetini kefil olarak imzaladı. Alemdar Mustafa Paşa’nın ölümüyle sonuçlanan ayaklanmadan sonra şeyhülislâmlığa atandı (1808). Azledilip (1810) Manisa’ya sürüldüyse de, Mahmut ll’nin güvenini kazanarak yeniden şeyhülislâmlığa getirildi (1812). Yeniçerilerin yarattığı bir huzursuzluk sırasında görevden alınıp (1815), yeniden Manisa’ya sürüldü. Abdülmecit’in doğumu üstüne çıkarılan genel aftan yararlanarak İstanbul’a döndü (1823). Vakayı Hayriye’de (15 Haziran 1826) önemli rol oynadı.