Fatos Nano

Fatos Nano (1952 - .... ) 1991’den beri üçüncü kabinesine başkanlık yapmakta olan Fatos Nano, 1952 yılında Tiran’da dünyaya geldi. Tiran Üniversitesi’nde politik ekonomi eğitimi gören Naso, liberal görüşleri ile tanınmış bir iktisatçıdır. On yıllık üniversite profesörlüğü ardından, 1989 yılında, doktorasını veren Nano, Marksist Leninist Çalışmalar Enstitüsü’nde de değişik çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1990 yılının sonunda Nano, hükümet tarafından merkezi Arnavutluk ekonomisinin serbest piyasa ekonomisine geçişinde katkı sağlaması için hükümetle birlikte çalışmaya davet edildi. 1991 yılının Şubat ayında, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ramiz Alia, Nano’yu teknik hükümetin başına atadı. Nano’nun buradaki temel görevi, 31 Mart 1991’de Arnavutluk’ta gerçekleşen ilk çoğulcu seçimleri hazırlamak oldu. Daha sonra, aynı yıl içinde halkın yoğun protestoları ve grevler arasında başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. 13 Haziran 1991’de komünistlerin (eski) İşçi Partisi’nin isim değiştirmiş biçimi olan Arnavutluk Sosyalist Parti başkanlığına getirilen Nano, hâlen bu görevi sürdürmektedir. 22 Mart 1992 seçimlerinin ardından, 30 Temmuz 1993’te devlet fonlarını kötüye kullanmak suçu ile hapse düşene kadar Arnavutluk’taki muhalefetin liderliğini yapan Nano, 1997 ayaklanmaları sırasında serbest bırakıldı. Hapis cezası alışının büyük ölçüde siyasi nedenlerden kaynaklandığı düşünülmüştür. 1997 protestolarının ardından cumhurbaşkanı Recep Mejdani tarafından ikinci kez başbakanlığa atan Nano, önemli muhalefet lideri Azem Haydari’nin öldürülmesi ile başlayan protestoların ardından yeniden istifa etmek zorunda kaldı. Nano, 24 Haziran 2001 seçimlerinin ardından Meclis Dışişleri Komisyonu başkanı olarak hizmet vermeye başladı. Daha sonra, başkanlığını yaptığı Sosyalist Parti ile iki kez başbakan düşürerek - Pandeli Majko ve Ilir Meta - ülke içinde istikrarsızlığa neden oldu. Kamuoyunu sürekli devletin şeffaf bir yapıya kavuşması konusunda açık tartışmalar yapmaya çağırmış, böylelikle muhalefeti daha mantıklı ve halkla daha uyumlu davranmaya zorlamıştır. 25 Temmuz 2002’de Cumhurbaşkanı Alfred Moisiu, Nano’yu üçüncü kez başbakan olarak görevlendirmiştir.