Gıyasettin Aytaş

Gıyasettin Aytaş

15. 03. 1964 Kars-Selim doğumlu. İlk ve orta öğrenimimi Selim’de; lise öğrenimini ise Ankara’da tamamladı. 1981-1982 öğretim yılında başladığı üniversite öğrenimini, 1984-1985 öğretim yılında Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olarak tamamladı. 1986-1989 yılları arasında Rize-Kendirli Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptı. 1990 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Enstitüsü’ne öğretmen olarak atandı. Enstitüde Yayın Dokümantasyon Bölümünde çalıştı. 1991-1993 yılları arasında Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Teknik Yayınlar Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.Burada Mesleki Teknik Eğitim Haber Bülteni’nin çıkarılmasını sağladı. Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi çerçevesinde, bilgisayar ders yazılımlarının denetim ve raportörlüğünü yürüttü.

Gazi Üniversitesi ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir protokol çerçevesinde, Türkçe ders kitaplarının yazarları arasında yer aldı. 1993-1994 yıllarında Talim Terbiye Kurulunda Türk Dili ve Edebiyatı Müfredat Programını geliştirme komisyonunda çalıştı. Bu görevi sırasında, çeşitli kurs programlarının hazırlığında aktif üye olarak görev aldı. 1994-1995 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde yürütülmekte olan Avrupa Boyutunda Atlas Projesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün yazımını üstlendi.

Gazi Eğitim Fakültesi’nin açmış olduğu Türkçe Öğretmenliği Programı araştırma görevliliği sınavını kazanarak, 20.04.1995 tarihinde Gazi Eğitim Fakültesinde göreve başladı. Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne 9 Temmuz 1997 tarihinde Öğretim Görevlisi, 24 Temmuz 2000 tarihinde Yardımcı Doçent olarak atandı. 26 Kasım 1999- 1 Eylül 2005 tarihleri arasında Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktı. Halen, Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilen Aytaş, Evli, iki çocuk babasıdır.