Hakan Olgun

1972’de Samsun’da doğdu. 1996’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü eğitimine başladı. 2000 yılında bu enstitüye araştırma görevlisi olarak atandı. Enstitünün Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlayan Olgun’un Luther ve Reformu: Katolisizm’i Protesto (Fecr, 2001), Martin Luther: Hitler’in Manevi Atası (Kaknüs, 2002, Çeviri) ve Protestanlık: Sekülerliğin Teolojik Kurgusu (İz, 2006) adlı kitap ve ayrıca makale yayınları bulunmaktadır. Yazar halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde, Protestanlık teolojisi ve Hıristiyan fundamentalizmi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.