Hamdi Birgören

Hamdi Birgören

Gerede’ye bağlı Kazanlar Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Gerede’de okudu. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. 1990-1998 arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta dereceli okullarda Türk Dili ve Edebiyat öğretmenliği yaptı. İzzet Baysal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde iki yıl müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 2002-2004 yıllarında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Daniş Divanı - Metin, İnceleme-, konusunu bitirme tezi olarak çalıştı. 1998 yılında atandığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili Bölümü okutmanlığı görevini sürdürmektedir. Kitapları; 1. “Bolu’da Cumhuriyetten Önce Eğitim”, Bolu 1998 Yıllığı, Bolu Valiliği, Bolu, 1998. 2. Edebiyat Bilgi ve Teorileri, (Mustafa Ayyıldız’la birlikte), Akçağ Yayınları, Ankara 2005. 3. Namık Kemal’in İntibah romanını sadeleştirerek yayımlama, Sahhaf Kitabevi, İstanbul 2005. 4. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ümit Ofset Matbaası, Ankara 2007. 5. Müstakil Bolu Sancağı Salnâmesi, Bolu Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi, Bolu, 2008. 6. Bolu Vilâyeti Salnâmesi, Bolu Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi, Bolu, 2008. 7. Ayanlar Devrinde Bolu, Bolu Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi, Bolu, 2008. 8. İsyan Günlerinde Bolu, Bolu Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi, Bolu, 2009. 9. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (Genişletilmiş İkinci Baskı), Pelin Ofset, Ankara 2009. 10. Edebiyat Bilgi ve Kuramları, İkinci Baskı (Mustafa Ayyıldız’la birlikte), Akçağ Yayınları, Ankara 2009. 11. Âşık Dertli Divanı, Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Bolu 2011.