II. Wilhelm

II. Wilhelm (doğum ismi: Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen), 27 Ocak 1859 ile 4 Haziran 1941 yılları arasında yaşamış, Prusya İmparatorluğunun son hükümdarıdır. 15 Haziran 1888’den 9 Kasım 1918’e kadar hüküm sürmüş olup, bazı tarihçiler tarafından Frederick William Victor Albert of Preußen olarak da anılır. Wilhelm II. babasının 99 günlük yönetiminden sonra tahta gelmişti çünkü babası vefat etmişti. Kaiser Wilhelm II. başa geldikten sonra düşüncesini şöyle açiklar: Biz dünya lideri olacağız. ama önünde engel gördüğü o zamanın başbakanı Bismarck vardı ve seçimlerden sonra onun görevine son verir. Kaiser Wilhelm II. önünde artık kimse yoktu.