Mehmed Çavuşoğlu

Mehmed Çavuşoğlu

15 Ocak 1935 tarihinde Ordu’nun Perşembe ilçesinde doğdu. Babası Mehmed Fahri Bey köy öğretmeniydi. Babası ile birlikte okula devam ederek henüz ufak yaşta iken okuma yazma öğrendi. Sırasıyla Ordu Ortaokulu, Afyon Lisesi ve Haydarpaşa Lisesi’nde öğrenimini sürdürdü.

İlk olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ancak edebiyata olan ilgisi nedeniyle bu bölümü yarıda bıraktı. Aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçiş yaptı. 1962 yılında Yenişehirli Avnî Bey Divanı adlı lisans tezi çalışmasıyla tahsilini tamamladı. Ertesi yıl aynı bölümde ünlü şair ve yazar Ali Nihad Tarlan’ın yanında asistan olarak çalıştı. 1966 yılında Necâtî Bey Divanı ve Sistematik İndeksi adlı doktora tezini yazdı.

1967 ila 1969 yıllarında vatan borcunu yerine getirdikten sonra üniversitedeki vazifesine devam etti. 1970-1971 yıllarında bazı inceleme ve araştırmalarda bulunmak için İngiltere’ye gitti. Edinburg Üniversitesi’ne bağlı araştırma enstitüsünden aldığı bursla araştırmalarına İskoçya’da devam etti.

1973 yılında Taşlıcalı Yahya Bey ve Yusuf ve Zeliha Mesnevisi adlı tezini yazarak doçent oldu. 1982’de ise profesörlüğe yükseldi. 1982-1983 eğitim öğretim yılında Selçuk Üniversitesinde dersler verdi.

1984 yılında Mimar Sinan Üniversitesine geçti ve burada Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurarak lisans ders programlarına başlandı.

1986’da Washington Üniversitesinin Yakın Doğu Dilleri ve Kültürü Bölümünde Profesör Walter Andrews ile beraber “Divan Edebiyatı Çalışmalarında Bilgisayar Kullanımı” konulu bir proje üzerinde çalıştı. Söz konusu projenin başlıca amacı bir divanlar arşivi oluşturmak ve divan şiirinin mecazlar ve mazmunlar lügatini hazırlamaktı. Projeye örnek olması için Revânî Divanı adlı çalışmayı üç ay gibi kısa bir sürede hazırladı.

Türkiye’ye dönüşünden bir süre sonra 11 Temmuz 1987’de geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. Doğduğu köyün aile kabristanına defnedildi.

Ulubatlı Hasan Destanı; Necâtî Bey Divanı’nın Tahlili; Necâtî Bey Divanı: Seçmeler; Yahya Bey ve Divanından Örnekler; Hayâlî Bey ve Divanından Örnekler; Divanlar Arasında; Amrî Divanı; Zâtî Divanı; Hayretî Divanı; Vasfî Divanı; Yahya Bey, Yusuf ve Zeliha; Üsküblü İshâk Çelebi, Divan Çavuşoğlu’nun başlıca eserleri arasındadır.