Mustafa Yazgan

Mustafa Yazgan

16 Kasım 1940 tarihinde Gaziantep’te doğdu. 1947’de Dayı Ahmet Ağa İlkokulunda eğitimine başladı. 1958 yılında Gaziantep Lisesinden mezun oldu. Ardından Ankara’ya gelerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesine kaydoldu. Buradan 1963’te mezun oldu ve aynı fakültede doktora çalışmalarını sürdürdü. Asistanlık yıllarında konferanslar vermeye başladı.

1963’te Gaziantep’te yapılan bir konferans esnasında Necip Fazıl Kısakürek ile tanıştı. Bu tanışıklık onların dostluğunun uzun süre devam etmesine vesile oldu.  Yazarın Ankara’daki tüm konferanslarını Ankara Büyük Doğu Fikir Kulübü Ankara Şube Başkanı olarak düzenledi.

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde asistan olarak görev aldı. Diyanet İşleri Başkanlığında Özel Kalem Müdürü ve Batı Dilleri Mütercimi, Millî Prodüktivite Merkezinde uzman olarak görev yaptı. Türk Taşıt İşverenleri Sendikasında, Kocatepe Camii Yaptırma Derneğinde bağış kampanyası başkanı olarak hizmet verdi.

1970 yılında Millî Nizam Partisi, 1972 yılında ise Millî Selamet Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.

1971–76 yılları arasında yayıncılık yaptı. Sanayi Bakanlığındaki müşavirlik görevinin ardından 1979’da yeniden yayıncılığa başladı. 1980 yılında Kültür Bakanlığında müşavirlik yaptığı sırada çocuk yayınlarını sürdürdü. Millî Türk Talebe Birliği bünyesinde pek çok konferans verdi.

1980 ihtilalinden sonra yirmi dokuz gün kadar Merkez Komutanlığı’nda tutulduktan sonra, Mamak Cezaevi’ne gönderildi ve üç buçuk ay hücrede kaldı. 1981 Nisan’ındaki mahkemenin ardında dokuz buçuk ay hapis yattı. Bu zorlu günlerinden sonra ani bir kararla 4 Mayıs 1982 tarihinde tamamen Karamürsel’e taşındı.

Gazetecilik ve yazarlık yapan Yazgan, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konferans verdi. Yeni Ülkü, Düşünen Adam, Adalet, Yeni İstiklâl, Büyük Doğu, Yeni İstanbul, Yeni Devir, Meşale, Sebil, Zaman ve Vesika gibi birçok gazete ve dergide yazı ve şiirleri yayımlandı. İbrahim Kaya ile birlikte Tomurcuk adlı çocuk gazetesini yayımladı.

Pek çok üyesi muallim olan bir ailede yetişen Yazgan bu soyadını almalarını şöyle anlatır. “Beşinci göbekte Katip Mehmet Efendi sarayda kitabette bulunurmuş. ‘Katipler’ ya da ‘Katipzadeler’ derlermiş. Soyadı kanunu çıktığında da Yazgan soyadını almışlar.”

Yazgan, şahsi dergi arşivini İDP'ye bağışlayarak proje kapsamında kurulmakta olan matbu dergi kütüphanesine katkıda bulundu.

5 Aralık 2021 tarihinde Karamürsel'de vefat etti ve orada defnedildi.