Mustafa İsen

Mustafa İsen

1953 Yılında Adapazarı’nda doğdu. Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1975). "Künhü’l-Ahbar’ın Tezkire Kısmı, İnceleme, Metin" adlı teziyle doktor oldu (1979). Eski Türk Edebiyatı sahasında mezun olduğu fakülteye asistan olarak girdi. 1981-1983 yıllarında Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Doğu Dilleri Bölümünde Türkçe dersleri verdi. 1989’da Doçentliğe, 1994’te profesörlüğe yükseldi. 1989’da Gazi Üniversitesine geçti. Fen-Edebiyat Fakültesi dekan yardımcılığı, G.Ü. TÖMER başkanlığı, Uluslararası Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü, G.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı, Başkent Üniversitesi öğretim üyeliği yaptı. Kültür Bakanlığı müsteşarı oldu (2003). Prof. Dr. Mustafa İsen 2007–2014 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği yaptı. YÖK Genel Kurul Üyeliği de yapan Prof. İsen, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi mütevelli heyet üyesi ve Türk Dünyası Akil Adamlar meclisinde Türkiye’nin Aksakalı’dır. Mustafa İsen, Eski Türk Edebiyatı sahasında yaptığı çalışmalarıyla tanınır.

Eserleri: Sehi Bey Tezkiresi (1980), Yugoslavya Türk Çocuk Şiirlerinden Seçmeler (Reyhan İsen ile, 1983), Usûlî, Hayatı, Sanatı ve Divanı (1988), Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü (1988), Gelibolulu Mustafa Âli (1988), Hamamîzade İhsan, Hayatı, Eserleri ve Divanı (Rıdvan Canım ile, 1989), Latifî Tezkiresi (1990), Şeyhî Divanı (Cemal Kurnaz ile, (1990), Türk Edebiyatında Tevhidler (Muhsin Macit ile, 1992), Acıyı Bal Eylemek-Türk Edebiyatında Mersiye (1993), Künhü’l-Ahbar’ın Tezkire Kısmı (1994), Ötelerden Bir Ses (Makaleler, 1997), Sultan Şairler (Ali Fuat Bilkan ile, 1997), Basılı Divanlar Kataloğu (Halûk İpekten ile, 1997), Makedonya-Yugoslavya Türk Edebiyatı (Suat Engüllü ile, 1997), Balkanlarda Türk Çocuk Şiiri Antolojisi (Reyhan İsen ve Ayşe Esra Kireççi ile, 2001).