Orhan Seyfi Orhon

Orhan Seyfi Orhon

Şâir ve yazar. İstanbul’da doğdu. Mercan İdâdîsi’ni (1909) ve Hukuk Mektebi’nl bitirdi. Memurluk, gazetecilik, öğretmenlik yaptı. 1946′da Zongul­dak, 1965′de İstanbul milletvekili oldu. Milliyet, Ulus, Zafer ve Son Havadis gazetelerinde fıkra yazarlığı yaptı. İstanbul’­da öldü. Zincirlikuyu Mezarlığı’na gömüldü. Önceleri aruz ölçüsü ile yazıyordu. Millî Edebiyat hareketine ka­tılınca hece vezni ve konuşulan Türkçe ile şiirler yazmaya başladı. Edebiyatımızda manzum masalın en güzel örneğini verdi. Akbaba, Papağan, Aydabir, Çınaraltı gibi dergileri çı­karan şâirin roman denemesi ve öyküleri de vardır. Şiir kitapları: 1. Fırtına ve Kar (1919), 2. Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi (1919), 3. Gönülden Sesler (1922,1935), 4.0 Beyaz Bir Kuştu (1941), 5. Kervan (1964). Roman: Çocuk Adam (1941). Mizahî hikâyeleri: 1. Asrî Keran (Destan, 1942), 2. Dü­ğün Gecesi (1957). Makaleleri: Dün- Bugün- Yarın (1943). Fıkraları: Kulaktan Kulağa (1943).