Rudolf Christoph Eucken

Rudolf Christoph Eucken

Rudolf Christoph Eucken 5 Ocak 1846’da Almanya’nın Kuzey Friesland bölgesindeki Aurich’de bir postacının oğlu olarak dünyaya geldi. Öğrenimi sonrasında 1871 yılına kadar lise öğretmenliği yaptı. Daha sonraki yıllarda önce Basel, sonra Jena’da felsefe ordinaryüsü olarak görevlerde bulundu. Aristoteles’in düşüncelerinden hareketle 1885-1888 yılları arasında ruhbilimi üzerine metodlar geliştirdi. Yeni idealizmin kurucusu oldu.

Rudolf Eucken 15 Eylül 1926’da Jena’da öldü.

Önemli Eserleri:

Geschichte und Kritik der Grundbegriffe der Gegenvvart 1878

Geschichte der philosophischen Terminologie 1879

Die Einheit des Geisteslebens in Bewusstsein und Tat der Menschheit 1888

Die Lebensanschauungen der groJSen Denker (1890) [Büyük Düşünürlerin Hayata Bakışları]

Der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt (1896) [Haya¬tın İçindeki Ruh için Mücadele]

Der Sinn und VVert des Lebens (1908) [Hayatın Anlamı ve Değeri]

Erkennen und Leben (1912) [Tanımak ve Yaşamak]

Mensch und Welt (1918) [insan ve Dünya]

Lebenserinnerungen (1921) [Hayattan Hatıralar]