Sadık Aldoğan

Sadık Aldoğan

Sadık Aldoğan 1887 yılında İstanbul’da doğdu. Babasının adı Ali Rıza’dır. 1908 Yılında Harp Okulu’nu daha sonra Harp Akademisini bitirmiş olup, askerlik sicil numarası 1324-Top-10’dur. Türk Kurtuluş Savaşı’na 1921-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz’da Kurmay Binbaşı rütbesi ile VI. Tümen Kurmay Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Afyonkarahisar Mıntıka Komutanlığı da yapan Aldoğan Tümgeneral rütbesinde bulunuyor iken 25 Haziran 1946 tarihinde emekliye ayrılmış ve siyasi ha¬yata atılmıştır. Türk demokrasisinin kalesi olan Afyonkarahisar halkı, En Büyük Afyonkarahisarlı Ali Çetinkaya’ya rağmen, 1946 yılında yapılan genel seçimlerde C.H.P yerine Demokrat Parti’ye teveccüh göstermiş ve bu Partinin listesinde yer alan Sadık Aldoğan’ı da TBMM’ne göndermiştir. General Sadık Aldoğan mizacı gereği, siyaset meydanlarında ve Meclis’te sert konuşmalar yapmış ve bu yönüyle üne ulaşmıştır. Herkesi ve herşeyi eleştirmiş, hatta mensubu bulunduğu Demokrat Parti ile de ters düşerek, Osman Bölümbaşı liderliğindeki Millet Partisi hareketine katılmış ve bu Partinin kurucuları arasında yer almıştır. 1965 Yılında vefat eden General Aldoğan’ın şu eserleri basılmıştır: 1.Savaşta Piyade, Taktik, Emir Usulleri (1932) 2.Harp Akademisi Tabiye Notları (1934)