Samiha Ayverdi

Samiha Ayverdi

Roman yazarı. İstanbul’da doğdu. Türk toplumundaki medeniyet değişmelerini ve sonuçla­rını özellikle aile ve ahlâk yapısında meydana gelen çöküşü yazdı. Makaleleri, incelemeleri hatır; yazıları var. Romanları: 1. Aşk Bu İmiş (1939), 2. Batmayan Gün (1939), 3. Mabette Bir Gece (1940), 4. Ateş Ağacı (1941), 5. Yaşayan ölü (1942), 6. İnsan ve Şeytan (1942), 7. Son Menzil, 8. Yolcu Nereye Gidiyorsun (1944), 9. Mesihpaşa İmamı (1944), 10. İbrahim Efendi Konağı (1964), 11. Bir Dünyadan Bir Dünyaya (1974). Diğer eserleri: 1. Yusufçuk (1946, maka­le ve konferanslar), 2. istanbul Geceleri (1952, hâtıralar), 3. Edebi ve Manevî Dünyâsı içinde Fâtih (1953, 1968, incele­me), 4. Boğaziçi’nde Tarih (1966), 5. Misyonerlik Karşısında Türkiye (1969, inceleme), 6. Maârif Dâvamız (1970, incele­me), 7. Türk-rus Münâsebetleri ve Muharebeleri (1970, ince­leme), 8. Türk Târihinde Osmanlı Asırları (1975-76, 3 cilt, in­celeme), 9. Kölelikten Efendiliğe (1978), 10. Âbide Şahsiyet­ler (1976), 10. Hâtıralarla Başbaşa (1977)