Şemsettin Kutlu

Şemsettin Kutlu

1918 yılında Çardak-Göksun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Felsefe bölümlerini ve İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi (1941). Erzurum Lisesinde (1942), Elazığ Lisesinde (1945-1948) ve Ankara liselerinde öğretmenlik, Millî Eğitim Bakanlığı müfettişliği (1957-1961), Yüksek Öğretim genel müdür yardımcılığı (1961-1962) ve İstanbul Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmenliği (1962-1975) yaptı. Bazı kitaplarında Kudret Sinan takma ismini kullanmıştır.

İlk yazısı 1941’de Vatan gazetesinde çıktı. Çınaraltı, Yedigün, Hisar, Varlık, Türk Edebiyatı’nda hikâyeler ve edebiyatla ilgili yazılar yazdı. Derlemeler ve antolojiler yayınladı. 25 Ağustos 1991 tarihinde öldü.

Eserleri: Eski Türk Hayatı (Tarihî hatıralar, anekdotlar, 1958), Türkçe Kadın-Erkek Adları (1969), Türk Romanları: Başlangıçtan Günümüze Kadar (1970), Bu Şehr-i İstanbul ki (1972), Diyorlar ki (Ruşen Eşref Ünaydın’ın eseri, 1972), Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi (1972), Lehçetü’l-Hakayık (Direktör Ali Bey’den, 1972), Başmabeyinci Lütfi Bey’in Anıları (1973), Yeni Osmanlılar Tarihi (Ebuzziya Tevfik’ten, 1973), Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi (1973), Türk İslâm Tarihinden (Nevadir-i Süheylî’den, 1974), Kırım Tarihi, Tutiname (1974), Olgun Sözler (Kâmilü’l-Kelâm, 1975), Eslaf (Faik Reşad’dan, 1975), Sait Paşa’nın Anıları (1977), Eski İstanbul’un Ünlüleri (1978), Şair Dertli (1979), Türk Edebiyatında Kahramanlık Şiirleri Antolojisi (1981), Metinlerle, Örneklerle Şairler ve Yazarlar (1981), Dünya Edebiyatı Antolojisi (1982), Divan Edebiyatı Antolojisi (1983).