Turhan İmre

Turhan İmre

Turhan İmre 1928 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. Afyon Belediyesinin ünlü doktorlarından Salih İmre’nin oğludur İlkokulu Afyonkarahisar’da tamamladıktan sonra İstanbul’a gitti Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1950’de bitirdi. Polatlı Topçu Okulu’nda Yedek Subay olarak askerlik hizmetini tamamladı. 1956’da Afyonkarahisar Orman İşletmesi Avukatı oldu ve bu gö¬revini, Belediye Başkanlığı’na getirildiği 1983 tarihine kadar sürdürdü. Turan İmre’nin 14 Şubat 1983 tarihinde, tepeden inme bir emirle Belediye Başkanlığı’na tayin edilmesi, kendisini de şaşırttı. O tarihte gazetelere verdiği beyanatta şunları söyledi: "Üst makamlardan görev emri aldığımda bu benim için beklenilmeyen sürpriz oldu. Bilindiği gibi, 1981 yılında memlekete! hizmet için Afyon’dan Danışma Meclisi üyeliğine aday olarak talip olmuştum. Şimdi ise Belediye Başkanlığı’na getirildim. Bu sonucun Danışma Meclisi adaylığım ile ilgili olacağını tahmin etmekteyim. " Kuşkusu Nuh Demirayak’ın bir emirle görevden alınması, çok çirkindi. Amabihsinin bu göreve tayini gerekiyordu. Geçmişi] temiz, dürüst ve namuslu bir insan olan Turan İmre’nin Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı’na tayin edilmesi, memnuniyet yarattı. Turan imre, bir ara siyasete soyundu isede, necaset onıA ve ne de o siyaseti benimseyebildi! Evli olan İmre’nin iki çocuğu bulunmaktadır.