Vasiliy Blohin

Vasiliy Blohin

Vasily Mihailoviç Blohin, 7 Şubat 1895te doğdu. I. Dünya Savaşı boyunca Rus ordusunda savaştı. Mart 1921de Sovyetlerin istihbarat ve güvenlik teşkilatı Çekaya katıldı. Stalinin ilgisini çekince terfi etti ve altı yıl içerisinde, İçişleri Halk Komiserliğinin (NKVD) Yürütme Dairesinin başına getirildi. Bu daire, Stalin tarafından suikast, işkence, tehdit ve idam gibi, gizli bir şekilde yürütülen karanlık işlerin idaresi için özel olarak kurulan bir birimdi. Birimin karargâhı Moskovadaydı. Birimde çalışanların hepsi, bizzat Stalin tarafından seçilmekteydi. Emirler sadece Stalin tarafından verilirdi. Stalin döneminde bu birimde sekiz yüz binin üzerinde insan idam edildi.

Blohin ise bu birimin hapishane komutanıydı. Suçlu olduğu düşünülenleri hapse atmakla ve idamı uygulamakla yükümlüydü. Hizmetinden ötürü 1937de Onur Rozeti Nişanıyla ödüllendirildi.

Sovyetlerin Polonyayı 1939da işgal etmesiyle, polis ve asker binlerce Polonyalı esir alınmıştı. Blohinin en bilinen işi, Nisan 1940ta, Ostaşkovdaki savaş kampında esir tutulan yedi bin kadar Polonyalıyı Katyn ormanında vurarak öldürmek oldu. Mihail Gorbaçov, 1990da, Stalinin katliamlarını içeren bir dosyayı Leh Hükûmetine gönderdi. Dosyaya göre Stalin dönemindeki idamlar, birbirini takip eden yirmi sekiz gece süresince, NKVDnin Kalinindeki karargâhında yer alan odalarda gerçekleştirilmişti. İdamları bizzat gerçekleştirense Blohinin kendisiydi.

Blohin, her gece üç yüz kişiyi idam etmeye karar verdi. İdam edilecekler, önce bir odaya alındı ve kimlikleri tespit edildi. Ardından elleri bağlanarak yan tarafta yer alan idam odasına gönderildi. İdamlıklar duvarın önüne dizildi ve Blohin her suçluyu bizzat kurşunlayarak öldürdü. Bazı idamlıklarsa Andrei Rubanov tarafından infaz edildi. Her idam oturumundan sonra cesetler kaldırıldı ve yerdeki kanlar hortumla su tutularak temizlendi. İdamlar akşam başlar ve şafağa kadar devam ederdi. Cesetler iki gecede bir, arka odadan alınıp kamyonlara yüklenir, Tver Oblasttaki Mednoye köyüne götürülür, bir buldozer yardımıyla, önceden kazılmış sekize on metre ebatındaki hendeklere bırakılır ve şafak sökmeden mezarların üstü kapatılırdı.

Blohin 27 Nisan 1940ta, verilen görevleri etkili bir şekilde yerine getirmesi dolayısıyla, gizli bir şekilde, Kızıl Bayrak Nişanıyla ödüllendirildi. Blohinin yirmi sekiz gün içerisinde yedi bin civarındaki insanı sadece tek başına, düzenli ve örgütlü bir şekilde infaz etmesi, onun 2010da En Üretken İnfaz Memuru sıfatıyla Guinnes Dünya Rekorlar Kitabına girmesine sebep oldu.

Blohin, Stalinin ölümünün ardından Mart 1953te zorla emekli edildi. Stalin döneminde aldığı tüm rütbeler söküldü. 3 Şubat 1955te intihar etti.