Vecihe Hatipoğlu

Vecihe Hatipoğlu

(1916 - 21 Ekim 1996): Yazar, araştırmacı. İstanbul’da doğdu. A.Ü. Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Sümerolojiyi bitirdi. Bitirdiği fakültede Türk Dili sahasında asistan oldu. 1961’de profesörlüğü yükseldi. 24 yıl Türk Dili Kürsüsü başkanlığını yaptı. İlk çalışmalarında Vecihe Kılıçoğlu imzasını kullandı.

Sümerce ve Kasçanın Türkçe olduğuna dair çalışmaları vardır.

Eserleri: Cerrahiye-i İlhaniye (1956), Türk Kelimelerinin Ön Sesleri (1961), Yeni İmla Kılavuzu (1963), Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü (1969), İkileme (1971), Türkçe’nin Sözdizimi (1972), Pekiştirme ve Kuralları (1973), Türkçe’nin Ekleri (1974), Ölümsüz Atatürk ve Dil Devrimi (1981).