Vural Savaş

Vural Savaş

1936 yılında Eskişehir’de doğan Savaş, Ankara Üniversi­tesi Hukuk Fakültesini bitirmiş; 1962 yılında Eskişehir İk­tisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden doktor unvanını almıştır. Savaş; 1965 yılında "Yatırım Kriterlerinden Doğ­rusal Programlamaya" konulu teziyle doçent, 1970 yı­lında da profesör olmuştur. 11.9.1986 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi Asil Üyeliğine seçilen Savaş, 19.10.1988 ta­rihinde kendi isteğiyle bu görevden ayrılarak eski göre­vine geri dönmüştür. Savaş, halen Yeditepe Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.