Yavuz Akpınar

Yavuz Akpınar

(16 Aralık 1947 - ): Yazar, araştırmacı. Kars’ta doğdu. Iğdır Ortaokulunu (1961), Kars Alparslan Lisesini (1965), Erzurum A.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1969) bitirdi. Aynı yıl mezun olduğu bölüme asistan olarak girdi. ’Bütün Yönleri İle Mirza Feth Ali Ahundzade’ konulu teziyle 1980’de doktorasını tamamladı. 1985’de Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesine geçti.

Türk lehçeleri ve edebiyatları sahasında çalışmalarıyla tanınır. Uzun süre Kardeş Edebiyatlar dergisini yayınlamıştır.

Eserleri: Nebi Hazri-Seçilmiş Şiirler (1976), Bahtiyar Vahabzade-Şiirler (l979), Mirza Feth Ali Ahundzade-Komediler (Temsilât ) (1988), "XIX ve XX. yüzyıllarda Azerî Edebiyatı", Türk Dünyası El Kitabı (2. bs., C. 3, 1992, s. 615-668), Azerbaycan Cumhuriyeti; Keyfiyet-i Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti (Mehmet Emin Resulzade’den. İ. M. Yıldırım, S. Çağın ile, (1990), Kafkasya Türkleri (Mehmet Emin Resulzade’den. İ. M. Yıldırım, S. Çağın ile, l993), İran Türkleri (Mehmet Emin Resulzade’den. İ. M. Yıldırım, S. Çağın ile, l993), Azerî Edebiyatı Araştırmaları (l994), Ali Şir Nevayî-Mecâlisü’n-Nefâis (H. Ayan, K, Yavuz, E. Gemalmaz, R. Toparlı, G. Ayan ile, 1995), Hamid Nutki (Aytan)-Her Rengden; Dünden Bugüne (1996), Belli Başlı Dönemleri ve Zirve Şahsiyetleriyle Azerbaycan Edebiyatı (Yaşar Karayev’den, 1999), Bin Yılın Yüz Şairi; Azerbaycan Şiiri Antolojisi (Anar ile, 2000), İsmail Gaspıralı, Seçilmiş Eserleri; I. cilt, Roman ve Hikâyeleri (Bayram Orak-Nazım Muradoğlu ile, 2003), İsmail Gaspıralı, Seçilmiş Eserleri; II. cilt, Fikrî Eserleri (2004),