Abbasi halifeleri

Ebu Abbas El Seffah

Ebu Abbas El Seffah

İlk Abbasi halifesi olan Ebu Abbas El Seffah, kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte 718-726 yılları arasında Humeyme’de doğdu. Emeviler’e

Ebu Cafer El Mansur

Ebu Cafer El Mansur

İkinci Abbasi halifesi olan Ebu Cafer El Mansur 23 Ağustos 714’te Humeyme’de dünyaya geldi. Ebu Cafer, küçüklüğünde Arap örfüne uyulara

Emin

Emin

Abbasi Devleti’nin altıncı halifesi olan Ebu Abdullah Muhammed, 787 yılının Nisan ayında Bağdat’ta doğdu. Harun Reşid’in ikinci oğlu o

Hadi İlel-Hak

Hadi İlel-Hak

Ebu Muhammed Musa El Hadi İlel-Hak, 764 yılında günümüzde Tahran yakınlarında küçük bir yerleşim yeri olan Rey’de doğdu. Babası Mehdi

Harun El Reşid

Harun El Reşid

Mehdi Billah’ın ikinci oğlu olan Harun, Mart 766’da Rey’de doğdu. Küçük yaştan itibaren sarayda büyüyen Harun Reşid’in hocalığın

Kadir Billah

Kadir Billah

Yirmi beşinci Abbasi halifesi olan Ebü’l Abbas El Kadir Billah Ahmet b. İshak b. Cafer El Abbasi, 28 Eylül 947 Bağdat’ta doğdu. Babasının

Kahir Billah

Kahir Billah

On dokuzuncu Abbasi halifesi olan Ebu Mansur Muhammed El Kahir Billah b. Ahmet El Mutazıd Billah, 900 yılında Bağdat’ta doğdu. Kardeşi Muktedi

Kaim Biemrillah

Kaim Biemrillah

Yirmi altıncı Abbasi halifesi olan Ebu Cafer El Kaim Biemrillah Abdullah b. Ahmet El Kadir Billah El Abbasi 9 Ekim 1001 tarihinde Bağdat’ta doğd

Mehdi Billah

Mehdi Billah

Üçüncü Abbasi halifesi olan Ebu Abdullah Muhammed El Mehdi 744 yılında Huzistan’ın Îzec kasabasında doğmuştur. Ebu Cafer El Mansur’un o

Memûn

Memûn

Abbasi Devleti’nin yedinci halifesi olan Abdullah El Memun, 14 Eylül 786’da Bağdat yakınlarındaki Yasiriye’de doğdu. İlk eğitimini sarayd

Muhtedi Billah

Muhtedi Billah

On dördüncü Abbasi halifesi olan Ebu Abdullah El Muhtedi Billah, 833 yılında Samarra yakınlarındaki Kâtûl’de doğdu. Halife Vasık Billah

Muktedi Biemrillah

Muktedi Biemrillah

Yirmi yedinci Abbasi halifesi olan Ebü’l Kasım El Muktedi Biemrillah Abdullah b. Muhammed b. Abdillah El Abbasi, 24 Temmuz 1056’da Bağdat’ta

Muktedir Billah

Muktedir Billah

On sekizinci Abbasi halifesi olan Ebu’l Fazl El Muktedir Billah Cafer b. Ahmet El Mutazıd Billah, 14 Kasım 895’de doğdu. 14 Ağustos 908 tarihi

Muktefi Billah

Muktefi Billah

On yedinci Abbasi halifesi olan Ebu Muhammed El Muktefi Billah Ali b. El Mutazıd Billah, 878 yılının Mart ayında Samarra’da doğdu. 16 yaşına

Muktefi Liemrillah

Muktefi Liemrillah

Otuz birinci Abbasi halifesi olan Ebu Abdullah El Muktefi Liemrillah Muhammed (Hüseyn) b. Ahmet El Mustazhir Billah, 9 Nisan 1096’da doğdu. Büvey