Mithat ÖZOK

Mithat ÖZOK

1921 yılında Yozgat’ta doğan Özok, 1944-1947 yılları arasında Ankara Milli Korunma Mahkemesinde kâtip olarak çalışmaya başlamıştır.

Muammer Aksoy

Muammer Aksoy

1917 yılında Antalya’da doğdu. 1939 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Zürich’te doktora yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakü

Muammer Topal

Muammer Topal

01.08.1966 tarihinde Isparta’da doğdu. Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mal

Muammer Turan

Muammer Turan

1925 yılında Afyon’un Bolvadin ilçesinde doğan Turan, 1951 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiştir. Askerlik görevini Diyarbak

Muammer YAZAR

Muammer YAZAR

1917 yılında Şavşat’ta doğan Yazar, 1939 yılındaAnka­raHukuk Fakültesini bitirdikten sonra, önce stajyer Hâ­kim olarak Artvin’e, ard

Muhittin GÜRÜN

Muhittin GÜRÜN

1330 (1914) yılında Çankırı’da doğan Gürün, 1934 yılın­da Mülkiye Mektebinin (Siyasal Bilgiler Fakültesi) Mâli Şubesini bitirmiştir

Muhittin Taylan

Muhittin Taylan

1910 yılında Sivas’ta doğdu. Ortaöğreni­mini Sivas’ta tamamladı. 1932-1933 öğretim yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. 1934 yıl

Münir Birsel

Münir Birsel

1897’de İzmir’de doğdu. Babası Ahmet Tevfik Bey, annesi Hatice İsmet Hanım’dır. İlk ve ortaöğrenimini İzmir’de tamamladı. İzmir Rüştiyesini birincilikle bitirdi. 1919’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yine birincilikle mezun oldu...

Murat Arslan

Murat Arslan

1974 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde

Musa Tekin

Musa Tekin

13.02.1955 tarihinde Kırşehirde doğmuştur. Kırşehir Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977 yılında mezun oldukt

Mustafa Baysal

Mustafa Baysal

1969 yılında Afyonkarahisarın Başmakçı ilçesine bağlı Çığrı Köyünde doğdu. Orta ve lise öğrenimini Eskişehirde tamamladı. 1

Mustafa Birden

Mustafa Birden

01.06.1946 tarihinde Kırıkkale’de doğmuştur. Kırıkkale Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1968 yılında mezun

Mustafa Bumin

Mustafa Bumin

26.06.1940 tarihinde Mucur’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mucur’da, lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi’nde yaptı. 1963

Mustafa Çağatay

Mustafa Çağatay

Mustafa Çağatay 1969 yılında Sungurlu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı yerde 1985 yılında tamamladıktan sonra, Ankara Ünive

Mustafa Ekrem Tüzemen

Mustafa Ekrem Tüzemen

1915 yılında Elazığ’ın Hozat ilçesinde doğdu. 1936-1937 öğretim yılında İstanbul Hukuk Fakül­tesini bitirmiştir. Lozan Üniversitesi